Toezicht houden: RvC,RvA

Extern, objectief en betrokken

De governance van familiebedrijven heeft een eigen dynamiek. Aandeelhouderschap en bestuur staan dicht bij elkaar. De vraag is of familiebedrijven een (formele) raad van commissarissen of (meer informele) raad van advies nodig hebben en wie daar zitting in moet hebben. De belangrijkste vragen waar die raad dan voor staat: Hoe is de opvolging geregeld? Welke plaats neemt de familie in de bestuursstructuur?

En hoe is de continuïteit van de relatie met de aandeelhouder geregeld?
Het is essentieel om bij het treffen van voorzieningen voor goed bestuur het ontwikkelings- stadium en de unieke karakteristieken van het familiebedrijf in aanmerking te nemen.
Zo kan het verstandig zijn om te beginnen met een raad van advies, alvorens een raad van commissarissen in te stellen.Ook maakt het wezenlijk uit of de directie door een familielid of een familieteam wordt gevoerd, dan wel aan een buitenstaander is opgedragen.

Een gespreid aandeelhouderschap vraagt om andere voorzieningen dan wanneer sprake is van slechts één of enkele directeur-grootaandeelhouder(s).
Een traditioneel verdeelde familie vraagt om een andere benadering dan een éénsgezinde.

SW Consulting adviseert en begeleidt u in dit proces. Maar kan ook een actieve rol spelen middels deelname in Raad van Commissarissen of Raad van Advies.