Strategie en bestuur

Doelgericht ondernemen

Visie en strategie zijn essentiële instrumenten om uw bedrijf op koers te houden. Het biedt een kader voor de belangrijke beslissingen die u iedere dag als ondernemer maakt. In het familiebedrijf heeft u niet alleen met de bedrijfsbelangen te maken, maar ook met de behoeften en belangen van familieleden. Hun persoonlijke ambities en betrokkenheid kunnen met de tijd veranderen en men kan verschillend gaan denken over visie, strategie en bestuur.

Belangrijke thema’s hierbij zijn:
•Het afstemmen en verbinden van belangen vanuit familie, bedrijf en eigendom.
•De ontwikkeling van goed bestuur en toezicht.
•Een rechtvaardige behandeling van alle betrokkenen, met duidelijke afspraken en richtlijnen.
•Op een goede manier invulling geven aan de betrokkenheid en het commitment van familieleden.
•Een heldere strategie voor de eigendom en zeggenschap in het bedrijf.

SW Consulting helpt ondernemers en families met het ontwikkelen van een heldere koers. Niet alleen gericht op de markt en het bedrijf, maar ook met betrekking tot eigendom, zeggenschap en andere familiebelangen. We inventariseren en adviseren, maken zaken bespreekbaar en zorgen voor consensus en commitment bij alle betrokkenen. En we maken duidelijke afspraken, want alleen dan blijft het bedrijf succesvol en zit iedereen op 1 lijn om de doelstellingen te realiseren.