Samenwerking en Communicatie

Onlosmakelijk verbonden

Wie werkzaam is in het familiebedrijf, heeft per definitie te maken met meerdere rollen. Als familie zorg je voor elkaar en sta je samen sterk; als ondernemer en professional moet je zakelijk zijn en gaat het bedrijfsbelang voor alles. Familieleden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en in het familiebedrijf worden onderlinge verhoudingen sterk uitvergroot, in zowel positieve als negatieve zin. Bronnen van frustraties, dilemma’s en verwarring kunnen zijn:

•Gelijke versus rechtvaardige behandeling van uw kinderen.
•Verschillen in capaciteiten, ambities en drijfveren.
•Uiteenlopende persoonlijkheidskenmerken en voorkeursstijlen.
•De scheiding tussen werk en het gezinsleven.
•De positie van extern management in het familiebedrijf.

Al deze thema’s hebben grote impact op het functioneren van het bedrijf en op de familieverhoudingen. Wij helpen ondernemers, hun families en extern management bij het verbeteren van hun samenwerking en communicatie. Als gedragskundig specialisten, zijn wij in staat de specifieke dynamiek en patronen in een familiebedrijf bloot te leggen en bespreekbaar te maken. Wij ontwikkelen teams die effectief samenwerken, conflicten benutten als kans om te verbeteren en waarin plezier en prestatie hand in hand gaan.