Opvolging familiebedrijf en overdracht

De juiste keuzes maken

Voor iedere ondernemer komt ooit de dag dat het bedrijf zonder hem zal worden voortgezet. De opvolging en overdracht van uw familiebedrijf kunt u maar één keer regelen en is een grote verantwoordelijkheid. Belangrijke vragen en keuzes dienen zich aan:

•Wat is het beste voor het bedrijf en het personeel: opvolgen of verkopen?
•Willen en kunnen mijn kinderen het bedrijf overnemen? En wil ik ze die zorg en verantwoordelijkheid aandoen?
•Wat is mijn bedrijf eigenlijk waard en hoe stel ik mijn pensioen zeker?
•Hoe ziet een leven zonder bedrijf er uit?
•Hoe pak je het proces van opvolging of verkoop aan?

U wilt risico’s beperken en keuzes maken die de continuïteit van het bedrijf waarborgen. Als deskundige en ervaren adviseurs hebben wij goed zicht op de succesfactoren en valkuilen van bedrijfsopvolging. We objectiveren keuzes, ondersteunen en coachen alle betrokkenen en voeren samen met u het opvolgingsplan uit.