Belangrijke vragen voor een ondernemer

•Heb ik nog steeds voldoende passie en voldoening bij wat ik doe?
•Heeft mijn bedrijf nog steeds goede mogelijkheden om te groeien?
•Zie ik alle kansen en bedreigingen ?
•Ken ik alle sterkte en zwakke kanten van mijn bedrijf?
•Geloof ik vooral in kansen of denk ik veel in bedreigingen?
•Krijg ik voldoende feedback van mijn medewerkers,management familie?
•Besteed ik voldoende tijd aan de markt en klanten?
•Is mijn opvolging goed geregeld?
•Willen mijn kinderen wel echt de zaak overnemen of willen/moeten ze voldoen aan mijn verwachtingen?
•Wat wil ik nu echt met mijn bedrijf?

Belangrijkste in de antwoorden op deze vragen is dat u eerlijk en oprecht bent ; naar u zelf maar ook naar alle direct betrokkenen.

Hoe zit het nu precies met missie, visie, doelstellingen en strategie?

Missie gaat over de overtuiging van de ondernemer ; waarom bestaat mijn bedrijf ,met welke kernwaarden,ambitie en passie?

Visie gaat over wat een ondernemer wil met een bedrijf; hoe, wanneer en voor wie?

Doelstellingen maken de visie concreet; wat en wanneer wil de ondernemer bereiken?

Strategie is het beschrijven van de weg naar het doel.